Ogłoszenie nr 659884-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

Słubice, 27.12.2018r.
Znak sprawy: ZST 220.3.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach”.
dotyczy części:
Pakiet I Dostawa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich CPV 15810000-9
Zamawiający Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w część, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
PPHU MIKA Andrzej Udziela
ul. Radowska 27 Kowalów
69-100 Rzepin
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 16.043,31 zł.
Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w wyniku oceny najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium
„cena” zaproponował najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, w w/w postępowaniu nie zostały złożone oferty innych firm.
Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzień 02.01.2019r.
.
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Słubicach
Słubice, 27.12.2018r.
Znak sprawy: ZST 220.3.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów spożywczych dla stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach”.
dotyczy części:
Pakiet II Dostawa mięsa wieprzowego i wędlin CPV 15113000-3; CPV 15131130-5
Zamawiający Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w część, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Krzysztof Sobieraj
ul. Ogrodowa 15e
66-435 Krzeszyce
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 27.324,15 zł.
Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w wyniku oceny najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium
„cena” zaproponował najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, w w/w postępowaniu została złożona oferta firmy:
„CLAUDIUSZ” Dominik Maćkowiak, ul. Orzeszkowej 25, 64-030 Śmigiel, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 92,9 pkt. za kryterium „cena”.
Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzień 02.01.2019r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Słubicach
Słubice, 27.12.2018r.
Znak sprawy: ZST 220.3.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach”.
dotyczy części:
Pakiet III Dostawa mięsa drobiowego CPV 15131500-0
Zamawiający Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w część, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Krzysztof Sobieraj
ul. Ogrodowa 15e
66-435 Krzeszyce
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 9.639,00 zł.
Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w wyniku oceny najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium
„cena” zaproponował najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, w w/w postępowaniu została złożona oferta firmy:
„CLAUDIUSZ” Dominik Maćkowiak, ul. Orzeszkowej 25, 64-030 Śmigiel, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 91,2 pkt. za kryterium „cena”.
Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzień 02.01.2019r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Słubicach
Słubice, 27.12.2018r.
Znak sprawy: ZST 220.3.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach”.
dotyczy części:
Pakiet IV Dostawa ryb mrożonych i wędzonych CPV 15221000-3; CPV 15234000-7
Zamawiający Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w część, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
P.H.U. „FALA”
Grzegorz Romanowski
ul. Podmiejska-Boczna 12
66-400 Gorzów Wlkp.
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 3.910,20 zł.
Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w wyniku oceny najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium
„cena” zaproponował najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, w w/w postępowaniu nie zostały złożone oferty innych firm.
Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzień 02.01.2019r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Słubicach
Słubice, 27.12.2018r.
Znak sprawy: ZST 220.3.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach”.
dotyczy części:
Pakiet V Dostawa jaj CPV03142500-3
Zamawiający Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w część, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
EDAM
Edward Gromiak
ul. Cicha 8c
66-400 Gorzów Wlkp.
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 3.024,00zł.
Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w wyniku oceny najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium
„cena” zaproponował najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu zostały złożone oferty firm:
HURTOWNIA SPOŻYWCZA "JANMARK" Spółka Jawna, Janusz Piotrowski, Jakub Kępiński, ul. Podmiejska 21A, 66-400 Gorzów Wlkp., która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 72,7 pkt. za kryterium „cena”.
HANDEL HURTOWY Dariusz Łukasiewicz, ul. Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 71,1 pkt. za kryterium „cena”.
Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzień 02.01.2019r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Słubicach
Słubice, 27.12.2018r.
Znak sprawy: ZST 220.3.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach”.
dotyczy części:
Pakiet VI Dostawa artykułów ogólnospożywczych CPV 15800000-6
Zamawiający Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w część, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
HURTOWNIA SPOŻYWCZA
"JANMARK" Spółka Jawna
Janusz Piotrowski, Jakub Kępiński
ul. Podmiejska 21a
66-400 Gorzów Wlkp.
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 24.537,76 zł.
Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w wyniku oceny najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium
„cena” zaproponował najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, w w/w postępowaniu została złożona oferta firmy:
UNIMA sp. z o.o. Hurtownia art. spożywczych, ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 94,0 pkt. za kryterium „cena”.
Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzień 02.01.2019r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Słubicach
Słubice, 27.12.2018r.
Znak sprawy: ZST 220.3.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach”.
dotyczy części:
Pakiet VII Dostawa produktów mleczarskich CPV 15500000-3
Zamawiający Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w część, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
EDAM Edward Gromiak
ul. Cicha 8c
66-400 Gorzów Wlkp.
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 23.044,35 zł.
Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w wyniku oceny najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium
„cena” zaproponował najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, w w/w postępowaniu nie zostały złożone oferty innych firm.
Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzień 02.01.2019r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Słubicach
Słubice, 27.12.2018r.
Znak sprawy: ZST 220.3.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach”.
dotyczy części:
Pakiet VIII Dostawa warzyw, owoców i ziemniaków CPV 15300000-1; CPV 03212100-1
Zamawiający Zespół Szkół Technicznych w Słubicach, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w część, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy:
HANDEL HURTOWY
Dariusz Łukasiewicz
ul. Myśliborska 1a
66-432 Baczyna
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 33.226,16 zł.
Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w wyniku oceny najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium
„cena” zaproponował najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 Ustawy PZP, w w/w postępowaniu nie zostały złożone oferty innych firm.
Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzień 02.01.2019r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Słubicach

Ogłoszenie nr 659884-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

Zespół Szkół Technicznych im. inż.Tadeusza Tańskiego w Słubicach: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych im. inż.Tadeusza Tańskiego w Słubicach, krajowy numer identyfikacyjny 21103839600000, ul. Al. Niepodległości  13 , 69-100   Słubice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 582 577, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 957 584 844.
    Adres strony internetowej (URL): www.zstslubice.edu.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.zstslubice.edu.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach z podziałem na 8 części, tj. Zadanie nr 1. Dostawa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, Zadanie nr 2. Dostawa mięsa wieprzowego i wędlin, Zadanie nr 3. Dostawa mięsa drobiowego, Zadanie nr 4. Dostawa ryb mrożonych i wędzonych, Zadanie nr 5. Dostawa jaj, Zadanie nr 6. Dostawa artykułów spożywczych, Zadanie nr 7. Dostawa produktów mleczarskich, Zadanie nr 8. Dostawa warzyw, owoców i ziemniaków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II oraz załączniki od nr 2 do nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15810000-9

15113000-3

15131130-5

15131500-0

15221000-3

15234000-7

03142500-3

15800000-6

15500000-3

03212100-1

15300000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 PZP wymienionego w pkt. VI SIWZ - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 PZP wymienionego w pkt. VI SIWZ - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 PZP wymienionego w pkt. VI SIWZ - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatku, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

najniższa cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-19, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa świeżych wyrobów piekarskich i cistkarskich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III oraz załącznik nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

najniższa cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa mięsa wieprzowego i wędlin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa wieprzowego i wędlin, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III oraz załącznik nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15113000-3, 15131130-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

najniższa cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa mięsa drobiowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa drobiowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III oraz załącznik nr 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

najniższa cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Dostawa ryb mrożonych i wędzonych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb mrożonych i wędzonych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III oraz załącznik nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15221000-3, 15234000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

najniższa cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Dostawa jaj

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III oraz załącznik nr 6 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

najniższa cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów ogólnospożywczych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III oraz załącznik nr 7 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

najniższa cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Dostawa produktów mleczarskich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III oraz załącznik nr 8 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

najniższa cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Dostawa warzyw, owoców i ziemniaków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw, owoców i ziemniaków, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III oraz załącznik nr 9 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 03212100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

najniższa cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: