do uczniów

Planowane kursy, szkolenia, warsztaty, obozy naukowe dla uczniów

w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”

Kierunek

Tematyka

Forma/ilość

godz/ ilość uczniów

 

Efekty

Technik pojazdów samochodowych

1)Prawo jazdy kat. B

Kurs/60h –w tym 30 godz. teoria, 30 godz. praktyka) /90 uczniów

Zdobycie uprawnień do kierowania samochodami osobowymi, pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, samochodem osobowym z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej samochodu (łączna dopuszczalna masa zespołu tych pojazdów nie może przekraczać 3,5 t). Program: 30h zajęć teoretycznych, w tym ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, analizowanie zadań i kryteriów obowiązujących na egzaminie państwowym. 30h zajęć praktycznych: obsługa codzienna samochodu osobowego, podstawowe manewry na placu oraz jazda.

2)Autocad

Kurs/40h/90 uczniów

Zdobycie umiejętności projektowania, tworzenia i odczytywania rysunków technicznych w programie Autocad.

3)Diagnostyka i naprawa układu klimatyzacji

Kurs/8h/86 uczniów

Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji w pojazdach samochodowych.

4)Diagnostyka, regulacja i naprawa wtryskiwaczy systemu COMMON RAIL

Kurs/40h/90 uczniów

Poznanie metody działania oraz sposobu diagnostyki serwisowej silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego CommonRail

Technik informatyk

1)MS20410 Installing and Configuring Windows Server 2012

Kurs/40h/30 uczniów

Zapoznanie z instalacją i konfiguracją najpopularniejszych ról i funkcji Windows Server 2012. Instalacja i zarządzanie Windows Server, wprowadzenie do AD DS, zarządzanie obiektami AD DS, automatyzacja administracji AD DS, konfiguracja adresowania IPv4, implementacja DHCP, implementacja DNS, konfiguracja adresowania IPv6, konfiguracja lokalnej pamięci masowej, usługi dostępu do plików i drukarek, implementacja GPO, wstęp do wirtualizacji serwerów.

2)Obóz naukowo - zawodowy

Obóz /60uczniów w tym 5 grup po 12 uczniów + 1 opiekun

Poszerzenie wiedzy z zakresu sieci komputerowych, projektowania stron WWW i baz danych, programowania w aplikacjach internetowych oraz zaawansowane certyfikaty umiejętności komputerowych.

Technik spedytor

1)Operator wózków jezdniowych

Kurs/60h/90 uczniów

Zdobycie wiedzy i umiejętności kierowanie wózkami jezdniowymi

2)Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy

Kurs/60h/90 uczniów

Przygotowanie do zdania egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy i osób.

 

Planowane staże/praktyki dla uczniów/uczestników w ramach projektu „Modernizacja

kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim"

Miejsce/ilość godzin

Efekty

Uwagi

Sieć zakładów,

przedsiębiorstw

w środowisku lokalnym -150h/os:

- technik pojazdów samochodowych – 27 uczniów,

- technik-informatyk – 16 uczniów,

- technik spedytor – 20 uczniów

Wyposażenie ucznia w wysoce

rozwinięte kompetencje,

interpersonalne, m. in.:

w umiejętności współpracy

w grupie, komunikatywność, innowacyjność, kreatywność,

samodzielność do

wykonywania pracy, zwiększonej mobilności międzysektorowej oraz

nabycie doświadczenia

w środowisku pracy zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Staże/ praktyki zgodne

z Ramą Jakości Praktyk i Staży.

Stały monitoring, ewaluacja,

kontrolowanie jakości i potencjału przedsiębiorcy, czy spełniania warunków jakościowych stanowisk

zapewni wysoką jakość

praktycznego wsparcia.

Na zakończenie wydana zostanie opinia od pracodawcy.

Uczeń/uczestnik otrzyma

miesięcznie stypendium

w wysokości 1500 zł. oraz na okres od 4 do 6 miesięcy indywidualne kody dostępu do platformy, na których będzie miał dostęp do filmów instruktażowych, materiałów i testów z zakresu kreowania własnego wizerunku na rynku pracy: 16h/ os., etyki pracy 15h/ os.

Szkolenie warsztatowe na

platformie zakończy się testem

wiedzy oraz uzyskaniem

certyfikatu ukończenia.