do szkoły

Przedsięwzięcia skierowane do szkoły w ramach projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”

 

Lp

Przedsięwzięcie

1.

Doposażenie pracowni:

  • pojazdów samochodowych/ budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, montażu i obsługi maszyn i urządzeń, diagnostyki pojazdów samochodowych,
  •  pracowni środków transportu, gospodarki materiałowej,
  • spedycji,
  • języka obcego zawodowego,
  •  lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych ,
  • aplikacji internetowych

2.

Dodatkowe wsparcie uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego

na poziomie lokalnym i szkoły poprzez warsztaty takie jak:

  • Skuteczne poszukiwanie pracy na współczesnym rynku pracy
  • Rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja
  • Jak skutecznie planować i zarządzać czasem?
  • Jak skutecznie planować ścieżkę edukacyjno-zawodową?

3.

Przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole.

4.

Stworzenie mapy lokalnej sieci doradztwa

5.

Organizacja drzwi otwartych.

6

Utworzenie punktu informacyjnego w bibliotece szkolnej/zakup materiałów

7.

Zorganizowanie Powiatowych targów zawodowych/edukacyjno-zawodowych/festiwali zawodowych.

8.

Zorganizowanie spotkań Sieci doradców szkolnych na poziomie powiatu wraz ze stworzeniem szkoleń w ramach sieci.

9.

Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty

10.

Wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjno - zawodowego ucznia

11.

Udział szkół w wojewódzkim festiwalu zawodów.

12.

Badanie uczniów metodą MindSonara.