do nauczycieli

Planowane kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla nauczycieli

w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w

Powiecie Słubickim”

Branża

Kierunek / nazwa

Opis / efekty

Forma

doskonalenia

(kursy,

szkolenia,

studia

podyplomowe).

Mechanika (technik pojazdów samochodowych)

1)Pomiary wartości elektrycznych podzespołów w praktyce warsztatowej

Liczba godzin – 8 , 1 nauczyciel

Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania mierników i oscyloskopów i komputera diagnostycznego w pojazdach samochodowych, które zostaną wykorzystane w pracy z uczniem na zajęciach praktycznych.

Szkolenie

2)CAN/LIN Bus, FlexRay, MOST – magistrale danych w samochodach

Liczba godzin – 16, 2 nauczycieli

Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania magistrali danych w pojazdach samochodowych

Szkolenie

3)Pompowtryskiwacze – działanie i testowanie

Liczba godzin – 8, 2 nauczycieli

Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania stołu probierczego do badania pomp wtryskowych i wtryskiwaczy

Kurs

4)Budowa, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych

2 semestry – 1 nauczyciel

Nabycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu związanego z budową, obsługą i naprawą pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych

Studia podyplomowe

Spedycja (technik spedytor)

1)Szkolenie dla prowadzących kursy dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz z bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych

Liczba godzin – 16, 2 nauczycieli

Szkolenie

2)Transport i spedycja

2 semestry – 2 nauczycieli

Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych

Studia podyplomowe