Nauczyciele

mgr Stanisław Woronowicz - podstawy przedsiębiorczości

mgr Alina Karpiak - chemia, matematyka

mgr Magdalena Górecka - język angielski, przedmioty zawodowe, doradztwo zawodowe

mgr Dorota Pawłowska - język niemiecki

mgr Iwona Szafratowicz - język niemiecki

mgr Izabela Gołębiowska - język polski, wiedza o kulturze

mgr Beata Berezowska - matematyka

mgr Elwira Szydłak - matematyka, przedmioty zawodowe

mgr Urszula Zbrożek - przedmioty zawodowe

mgr Mirosław Woronowicz - informatyka, przedmioty zawodowe

mgr inż. Krzysztof Szurko - przedmioty zawodowe

mgr Paweł Gołębiowski - informatyka, przedmioty zawodowe

mgr Agnieszka Umińska - historia, wos, historia i społeczeństwo

mgr Jolanta Bałdys- przedmioty zawodowe

mgr Roman Szydłak - przedmioty zawodowe

mgr Katarzyna Piątek - geografia, etyka

mgr Jerzy Wieczorek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jarosław Sadowski - wychowanie fizyczne

mgr Anna Balicka - wychowanie do życia w rodzinie

mgr inż. Iwona Idkowiak - teoretyczne przedmioty zawodowe

mgr Joanna Baś - biologia, chemia

mgr Jacek Opolski - geografia

mgr Ewa Stefanowicz - geografa, język polski

Biblioteka szkolna:

mgr Katarzyna Borula

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu:

Pan Mirosław Kryger

OHP:

mgr inż. Jan Haufa – komendant

mgr Agnieszka Parciana-Raźna - wychowawca

Pracownicy internatu:

mgr Roman Szydłak - kierownik internatu

Wychowawcy w internacie:

mgr Krzysztof Jaworski

mgr Ewa Stefanowicz

mgr Alicja Bielecka Trzpis

mgr Krystyna Bilińska

mgr Jan Rutkowski

mgr Mariusz Bursztynowicz

mgr Robert Banaśkiewicz

mgr Elżbieta Mrukowicz