Pracownicy niepedagogiczni

Sekretariat:

Pani Urszula Baran

Szkolenie praktyczne:

inż. Andrzej Lichowid

Pedagog szkolny:

mgr Agnieszka Parciana-Raźna

Biblioteka szkolna:

mgr Katarzyna Borula

OHP:

mgr inż. Jan Haufa – komendant

mgr Monika Jasiniak - wychowawca

mgr Agnieszka Parciana - Raźna - wychowawca

Pielęgniarka szkolna:

pielęgniarka Mirosława Najder

Pracownicy administracji:

Pani Urszula Baran – starszy referent do spraw administracyjnych

Pani Irena Michnowicz – kierownik administracyjno – gospodarczy

 

Pracownicy obsługi:

Pani Zofia Choina

Pani Urszula Trytko

Pani Barbara Wojtas

Pani Elżbieta Mazur

Pan Piotr Hawełka