Dyrekcja

 

mgr Stanisław Woronowicz - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

 

mgr Alina Karpiak - wicedyrektor