Dla klas trzecich

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/17/18

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO
W SŁUBICACH
na rok szkolny 2018/2019

 

Szkolny Zestaw Podręczników dla klas trzecich
na rok szkolny 2017/2018
branżowej szkoły pierwszego stopnia z oddziałami dotychczasowej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej
- wielozawodowa (F)

Przedmiot

Zawód

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

 

Nowosielska E.,
Szydłowska U.

Zrozumieć świat.

Nowa Era

Język niemiecki

 

R. Dittrich,
M. Multańska,
B. Kujawa

Profi 2

PWN

Matematyka

 

A. Cewe,
Magryś - Walczak,
M. Kruk,
H. Nahorska,
M. Krawczyk

Matematyka w zasadniczej szkole
zawodowej. Kl. I - III

PODKOWA

Wiedza o społeczeństwie

 

Z. Smutek,
J. Mateska

Odkrywamy na nowo.
Wiedza o społeczeństwie

OPERON

Religia

 

Z. Marek

Ze Zmartwychwstałym w rodzinie

Wydawnictwo Apostolstwa
Modlitwy Kraków