Technik spedytor (Ts) 333108

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/16/17

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO
W SŁUBICACH
na rok szkolny 2017/2018

 

Technik spedytor (Ts)


333108Przedmiot

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy,

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autorzy: Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

2. Prowadzenie działalności gospodarczej

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autorzy: Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

----------

--------------

--------------------

Język obcy zawodowy

-------

----------------

My logistics – język angielski

dla logistyków

M. Matulewski , A. Matulewska

ILiM w Poznaniu

My logistics – język angielski
dla logistyków
M. Matulewski , A. Matulewska
ILiM w Poznaniu

Transport i spedycja

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów część I

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autorzy: Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

     

Środki transportowe

Podstawy transportu

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autorzy: Barbara Jaworska (redakcja)

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów część II

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autorzy: Anna Rożej, Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

   

Prawo i ubezpieczenia w transporcie

Podstawy transportu

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autorzy: Barbara Jaworska (red)

Podstawy transportu

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autorzy: Barbara Jaworska (red)

------------

---------------

Marketing i negocjacje

-------------

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów część II

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autorzy: Anna Rożej, Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

-------------

--------------

Marketing i sztuka

negocjacji w spedycji

---------------

------------

Marketing w działalności
gospodarczej.
H. Szulce, M. Florek,
K. Janiszewska
WSiP

Marketing w działalności
gospodarczej.
H. Szulce, M. Florek,
K. Janiszewska
WSiP

Pracownia transportu i spedycji

----------------

1. Zbiór zadań z logistyki część II

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autorzy: Beata Tarnowska, Justyna Rudzka

2. Ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki z rozwiązaniami

Wydawnictwo: Difin Warszawa

Autor: Andrzej Dąbek

   

Pracownia organizacji

transportu i spedycji

------------------

---------------------

Laboratorium logistyczno - spedycyjne
Radosław Kacperczyk
Wydawnictwo DIFIN

Laboratorium logistyczno - spedycyjne
Radosław Kacperczyk
Wydawnictwo DIFIN

Ekonomika transportu

 

Zbiór zadań z logistyki część II

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autorzy: Beata Tarnowska, Justyna Rudzka

   

Techniki biurowe i informatyczne

 

Organizacja i technika pracy biurowej

Wydawnictwo: WSiP Warszawa

Autor: Urszula Łatka

   

Pracownia statystyki

-----------

-------------------

Zarys statystyki.

A. Maksymowicz – Ajchel

WSiP

-----------------