Technik pojazdów samochodowych (TPS) 311513

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/16/17

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO
W SŁUBICACH
na rok szkolny 2017/2018

 

Technik pojazdów samochodowych (TPS)


311513

Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
Technologia mechaniczna ----- Technologia ogólna. Podstawy technologii
mechanicznych - A. Górecki. WSiP
-----  
Przepisy ruchu drogowego ----- Kodeks drogowy – Roman Rudnik Od.Nowa

Ustawa Prawo o ruchu drogowym
-----  
Bezpieczeństwo pracy Bezpieczeństwo pracy w warsztacie
samochodowym - Stępniewski
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ)
----- -----  
Budowa i naprawa
pojazdów samochodowych
Podwozia i nadwozia
pojazdów samochodowych –
część 1 i 2
Marek Gabryelewicz
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności (WKŁ)
Silniki pojazdów samochodowych –
część 1 i 2
Piotr Zając
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ)
-----  
Diagnozowanie pojazdów samochodowych ----- Diagnostyka pojazdów samochodowych.
M. Dąbrowski,
S. Kowalczyk,
G. Trawiński
WSiP
----- ------
Wyposażenie elektryczne i
elektroniczne pojazdów samochodowych
----- ----- Elektryczne i elektroniczne
wyposażenie pojazdów
samochodowych – część 1 i 2
K. Pacholski
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ)
-----
Organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstwem samochodowym.
----- ----- Organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstwem samochodowym.
S. Kowalczyk
WSiP
Organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstwem samochodowym.
S. Kowalczyk
WSiP
Język obcy zawodowy ----- ----- Język niemiecki zawodowy
w branży mechanicznej i
samochodowej.
Piotr Rochowski
WSiP
Język niemiecki zawodowy
w branży mechanicznej i
samochodowej.
Piotr Rochowski
WSiP
Pracownia podstaw
konstrukcji maszyn
Podstawy konstrukcji maszyn.
Część 1 i 2
P. Boś,
S. Sitarz
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ)
Podstawy konstrukcji maszyn.
Część 1 i 2
P. Boś,
S. Sitarz
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ)
----- -----
Pracownia elektrotechniki i
elektroniki
----- ----- Elektryczne i elektroniczne
wyposażenie pojazdów samochodowych –
część 1 i 2
K. Pacholski
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ)
-----
Pracownia obsługi
pojazdów samochodowych
----- -----    
Pracownia samochodowa Silniki pojazdów
samochodowych – część 1 i 2
Piotr Zając
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ)
Podwozia i nadwozia pojazdów
samochodowych – część 1 i 2
Marek Gabryelewicz
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ)
Elektryczne i elektroniczne
wyposażenie pojazdów
samochodowych – część 1 i 2
K. Pacholski
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ)
------

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 29.06.2017r.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.06.2017r.