Technik informatyk (Ti) 351203

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/17/18

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO
W SŁUBICACH
na rok szkolny 2018/2019

 

Technik informatyk (Ti)


351203Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
Systemy operacyjne Kwalifikacja E.12
Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń.
T. Kowalski
wyd. Helion Edukacja
Kwalifikacja E.12
Montaż i eksploatacja komputerów
osobistych oraz urządzeń.
T. Kowalski
wyd. Helion Edukacja
----- -----
Urządzenia techniki komputerowej Urządzenia techniki komputerowej
T. Kowalski
Wyd. Helion
Urządzenia techniki komputerowej
T. Kowalski
Wyd. Helion
----- ------
Sieci komputerowe ----- Kwalifikacja E.13
Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami.
Podręcznik do nauki zawodu
technik informatyk. Cz.1 i 2
wyd. Helion Edukacja
----- ------
Programowanie aplikacji internetowych ----- ----- Kwalifikacja E.14. część 3.
Tworzenie aplikacji internetowych.
J. Pokorska
wyd. Helion Edukacja
Kwalifikacja E.14. część 3.
Tworzenie aplikacji internetowych.
J. Pokorska
wyd. Helion Edukac
Systemy baz danych ----- Kwalifikacja E.14
Tworzenie baz danych i
administrowanie bazami.
J. Pokorska
wyd. Helion
Kwalifikacja E.14
Tworzenie baz danych i
administrowanie bazami.
J. Pokorska
wyd. Helion
Kwalifikacja E.14
Tworzenie baz danych i
administrowanie bazami.
J. Pokorska
wyd. Helion -
Statystyczne witryny internetowe ----- ----- Kwalifikacja E.14. część 1.
Tworzenie stron internetowych.
J. Pokorska
wyd. Helion Edukacja
-----
Podstawy działalności gospodarczej ----- ----- -----  
Język angielski zawodowy ----- ----- Język angielski zawodowy w
branży elektronicznej,
informatycznej i elektrycznej.
S. Chadaj
WSiP
------
Diagnostyka i naprawa
urządzeń komputerowych
Kwalifikacja E.12
Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych
T. Kowalski
wyd. Helion Edukacja
Kwalifikacja E.12
Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych
T. Kowalski
wyd. Helion Edukacja
----- -----
Pracownia systemów operacyjnych Systemy i sieci komputerowe.
P. Bensel
wyd. Helion
Kwalifikacja E.12
Montaż i eksploatacja
komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych
T. Kowalski
wyd. Helion Edukacja
----- ------
Pracownia lokalnych
sieci komputerowych
----- Kwalifikacja E.13
Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami.
Podręcznik do nauki zawodu
technik informatyk. Cz.1 i 2
wyd. Helion Edukacja
Kwalifikacja E.13
Projektowanie lokalnych sieci
komputerowych i administrowanie sieciami.
Podręcznik do nauki zawodu
technik informatyk. Cz.1 i 2
wyd. Helion Edukacja
------
Pracownia aplikacji
internetowych
----- ----- Kwalifikacja E.14. część 3.
Tworzenie aplikacji internetowych.
J. Pokorska
wyd. Helion Edukacja
Kwalifikacja E.14. część 3.
Tworzenie aplikacji internetowych.
J. Pokorska
wyd. Helion Edukacja

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 29.06.2017r.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.06.2017r.