Dla klas trzecich

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/17/18

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO
W SŁUBICACH
na rok szkolny 2018/2019

 

Szkolny Zestaw Podręczników dla klas trzecich
na rok szkolny 2018/2019
Technikum

Przedmiot

Zawód

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

 

M. Chmiel,
S. Równy,
E. Mirkowska - Traugutt

Ponad słowami

Nowa Era

Język angielski

 

Gregory J. Manin,
Danuta Gryn,
Marta Markowska,
Sobierska J.

Oxford Matura
Rainer – poziom podstawowy

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

Język niemiecki

 

Krystyna Łuniewska,
Zofia Wąsik,
Urszula Tworek,
Maria Zagórna

Alles Klar Neu - 2B

WSiP

Chemia rozszerzona

Tps

Maria Litwin,
Szarota Styka - Wlazło,
Joanna Szymońska

To jest chemia 1.
Chemia ogólna i nieorganiczna.
Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony.
(podręcznik tylko dla klasy IIITps)

NOWA ERA

Geografia rozszerzona

Ts

Hanna Staniów,
Piotr Staniów

Oblicza geografii 2 –
geografia społeczno – ekonomiczna
świata.
(podręcznik tylko dla klasy III Ts)

Nowa Era

Informatyka rozszerzona

Ti

Grażyna Zawadzka

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część I.

Helion Edukacja

Historia i społeczeństwo

 

Marcin Markowicz,
Olga Pytlińska,
Agata Wyroda

Historia i społeczeństwo.
Ojczysty Panteon i
ojczyste spory.

WSiP

Matematyka

 

W. Babiański,
L. Chańko,
D. Ponczek,
W. Babiański,
L. Chańko,
J. Czarnowska,
G. Janocha

Matematyka 2 – zakres
podstawowy i rozszerzony

Matematyka 3 – zakres
podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Religia

 

J. Szpet,
D.Jackowiak

Świadek Chrystusa w Kościele.

Poznań 2002

 


Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.06.2018r.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.06.2018r.