Dla klas pierwszych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/17/18


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO
W SŁUBICACH
na rok szkolny 2018/2019

 

Szkolny Zestaw Podręczników dla klas pierwszych
na rok szkolny 2018/2019
Technikum

Przedmiot

Zawód

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

 

M. Chmiel,
E. Kostrzewa,
M. Chmiel,
A Równy

Ponad słowami cz 1
Ponad słowami cz 2

Nowa Era

Język angielski

 

Tim Falla,
Paul Davies,
J. Sobierska

Oxford Solutions

Pra- intermediate

Oxford 

Język niemiecki

 

Krystyna Łuniewska,
Zofia Wąsik,
Urszula Tworek,
Maria Zagórna

Alles Klar neu - 1

WSiP

Wiedza o kulturze

 

M. Bokiniec,
B. Forysewicz,
J. Michałowski

Spotkania z kulturą

Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie

 

Z. Smutek,
J. Mateska

Odkrywamy na nowo.
Wiedza o społeczeństwie

OPERON

Geografia

 

R. Uliszak,
K. Wiedermann

Oblicza geografii

Nowa Era

Bilogia

 

E. Bonar,
W. Krzeszowiec,
S. Czachorowski

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

 

R. Hassa,
A. Mrzigod,
J. Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

Fizyka

 

M. Fiałkowska

Świat fizyki

ZAMKOR

Historia

 

S. Roszak,
J. Kłaczkow

Poznać przeszłość wiek XX

Nowa Era

Matematyka

 

W. Babiański,
L. Chańko,
D. Ponczek

Matematyka – zakres
podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

Informatyka

 

G. Hermanowska,
W. Hermanowski

Ciekawi świata. Informatyka zakres podstawowy

OPERON

Edukacja
dla bezpieczeństwa

 

M. Goniewicz,
A. Nowak

Edukacja dla bezpieczeństwa

OPERON

Podstawy
przedsiębiorczości

 

Z. Makieła,
T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość -
podręcznik do podstaw przedsiębiorczości
dla szkół ponadgimnazjalnych

Nowa Era

Religia

 

J. Szpet,
D. Jackowiak

Świadek Chrystusa w Kościele

Poznań 2002

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.06.2018r.