Dla klas drugich

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/17/18

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO
W SŁUBICACH
na rok szkolny 2018/2019

 

Szkolny Zestaw Podręczników dla klas drugich
na rok szkolny 2018/2019
Technikum

Przedmiot

Zawód

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

 

M. Chmiel,
A Równy

Ponad słowami cz 1 Kl. II

Nowa Era

Język angielski

 

Tim Falla,
P. Davies,
M. Wieruszewska

New matura Solutions Elementary
(dla klas IITs i IITps)

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

Język angielski

 

Tim Falla,
P. Davies,
M. Wieruszewska

New matura Solutions
pre – intermediata (dla kl. II Ti)

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

Język niemiecki

 

Krystyna Łuniewska,
Zofia Wąsik,
Urszula Tworek,
Maria Zagórna

Alles Klar 1B

Alles Klar 2A,
kształcenie w zakresie podstawowym

WSiP

Chemia rozszerzona

Tps

Maria Litwin,
Szarota Styka - Wlazło,
Joanna Szymońska

To jest chemia 1. Chemia ogólna i
nieorganiczna. Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony.
(podręcznik tylko dla klasy II Tps)

Nowa Era

Informatyka rozszerzona

Ti

Grażyna Zawadzka

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część I.

Helion Edukacja

Geografia rozszerzona

Ts

R. Malarz,
M. Więckowski

Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony.
( podręcznik tylko dla klasy II Ts)

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

 

Z. Makieła,
T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość - podręcznik
do podstaw przedsiębiorczości dla
szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

Matematyka

 

W. Babiański,
L. Chańko,
D. Ponczek,
W. Babiański,
L. Chańko,
J. Czarnowska,
G. Janocha

Matematyka 1 – zakres podstawowy i rozszerzony

Matematyka 2 – zakres podstawowy i rozszerzony

Nowa Era

Religia

 

J. Szpet,
D. Jackowiak

Świadek Chrystusa w świecie

Poznań 2002


Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.06.2018r.
Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.06.2018r.