Dla klas czwartych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/16/17

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO
W SŁUBICACH
na rok szkolny 2017/2018

 

Szkolny Zestaw Podręczników dla klas czwartych
na rok szkolny 2017/2018
Technikum

Przedmiot

Zawód

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

 

M. Chmiel,
R. Pruszczyński 
A. Równy

Ponad słowami

Nowa Era

Język angielski

 

Gregory J. Manin,
Danuta Gryn,
Marta Markowska,
Sobierska J.

Oxford Matura Trainer – poziom podstawowy

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Język niemiecki

 

Krystyna Łuniewska,
Zofia Wąsik,

Alles Klar 3

WSiP

Matematyka

 

W. Babiański,
L. Chańko,
J. Czarnowska,
G. Janocha

Matematyka 3 – zakres
podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

Chemia rozszerzona

Tps

Maria Litwin,
Szarota Styka - Wlazło,
Joanna Szymońska

To jest chemia 2.
Chemia organiczna.
Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum.
Zakres rozszerzony. (podręcznik tylko dla klasy IVTps)

Nowa Era

Geografia rozszerzona

Ts

Hanna Staniów,
Piotr Staniów

Oblicza geografii 2 –
geografia społeczno – ekonomiczna
świata.
(podręcznik tylko dla klasy IV Ts)

Nowa Era

Informatyka rozszerzona

Ti

Grażyna Zawadzka

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część I.

Helion Edukacja

Historia i społeczeństwo

 

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

Europa i świat

Wojna i wojskowość

Rządzący i rządzeni.

WSiP

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.06.2018r.
Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.06.2018r.