Dla klas trzecich

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/16/17

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO
W SŁUBICACH
na rok szkolny 2017/2018

 

Szkolny Zestaw Podręczników dla klas trzecich
na rok szkolny 2017/2018
Gimnazjum dla dorosłych

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski B. Klimczok,
E. Tomińska,
T. Zawisza - Chlebowska
Język polski 3.
Podręcznik dla gimnazjum.
OPERON
Historia Janusz Ustrzycki Historia 3 OPERON
Wiedza o społeczeństwie Elżbieta Dobrzycka,
Krzysztof Makara
Wiedza o społeczeństwie 3 OPERON
Język niemiecki Marta Kozubska,
Ewa Krawczyk,
Lucyna Zastąpiło
www.weiterdeutsch 3 WYD.SZKOLNE PWN.
Matematyka A. Urbańczyk,
W. Urbańczyk
Matematyka 3.
Podręcznik dla gimnazjum.
OPERON
Chemia Kulawik J.,
Kulawik T.,
Litwin M.
Chemia Nowej Ery.
Podręcznik dla gimnazjum. Część 3
NOWA ERA

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 29.06.2017r.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.06.2017r.