Dla klas drugich

     SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO
W SŁUBICACH
na rok szkolny 2018/2019

Szkolny Zestaw Podręczników dla klas drugich
na rok szkolny 2018/2019
Branżowej szkoły pierwszego stopnia


- wielozawodowa (F)

Przedmiot

Zawód

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Język polski

 

Nowosielska E.,
Szydłowska U.

Zrozumieć świat.

Nowa Era

Język niemiecki

 

R. Dittrich,
M. Multańska,
B. Kujawa

Profi 1

Profi 2

PWN

Historia

 

S. Roszak,
J. Kłaczkow

Poznać przeszłość wiek XX

Nowa Era

Matematyka

 

A. Cewe,
Magryś - Walczak,
M. Kruk,
H. Nahorska,
M. Krawczyk

Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej. Kl. I - III

Podkowa

Religia

 

Z. Marek

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie

Wydawnictwo Apostolstwa
Modlitwy Kraków

Biologia

 

E. Bonar,
W. Krzeszowiec - Jeleń

Biologia na czasie 2 i 3

Nowa Era

Chemia

 

R. Hassa,
A. Mrzigod,
J. Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

 

Z. Makieła,
T. Rachwał

Krok w przedsiębiorczość - podręcznik do podstaw
przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era