Samorząd szkolny

Szkolny Samorząd Uczniowski

Opiekunem jest Pani mgr Dorota Pawłowska

Skład osobowy prezydium

1. Karolina Żak- przewodnicząca
2. Weronika Cieślak - zastępca przewodniczącej
3. Sebastian Wojtala - skarbnik
4. Monika Sobańska - sekretarz

 

Wydarzenia i działalność Samorządu Uczniowskiego w latach ubiegłych